Het werken volgens een duidelijke fasering brengt helderheid in het verloop van een project. Het gevaar dreigt om teveel te kijken naar de techniek en te weinig naar de situatie van de klant. Adwebsign! hanteert hierbij de volgende fasering:

Een goede voorbereiding en duidelijkheid vooraf brengt een perfect resultaat en tevredenheid achteraf.